Những điều cần biết về giấy mua bán xe ô tô mới nhất năm 2020
“Tôi đang muốn bán chiếc xe Toyota Vios của mình, xin hỏi cần phải lưu ý những gì về giấy mua bán xe ô tô?”, độc giả Phan Huỳnh An (32 tuổi) gửi câu hỏi.

Khi mua bán xe ô tô, 2 bên buộc phải đi đăng ký, làm thủ tục đảm bảo đầy đủ giấy mua bán xe theo đúng quy định của pháp luật. Chứng từ chuyển quyền sở hữu rất quan trọng trong bộ hồ sơ xin đăng ký sang tên xe. Với thắc mắc của bạn đọc Phan Huỳnh An, sẽ giải đáp trong nội dung phía dưới, mời bạn tham khảo.

Nếu muốn tìm hiểu thông tin kỹ hơn, các bạn có thể đọc Thông tư 58/2020/TT- BCA mới (thay thế 15/2014/TT-BCA) quy định về đăng ký xe để chủ động hơn trong quá trình đàm phán và làm hợp đồng mua/bán xe một cách thuận lợi.

Hướng dẫn làm giấy mua bán xe ô tô 2020.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm giấy mua bán xe ô tô.

Mẫu giấy mua bán xe ô tô

Giấy mua bán xe ô tô là một loại hợp đồng dân sự, trong đó có đầy đủ thông tin của người mua, người bán, giá bán và những điều khoản đi kèm. Bên bán và bên mua có thể tự do thỏa thuận những điều khoản theo mong muốn, miễn là có sự đồng ý tự nguyện của 2 bên. Dưới đây là mẫu giấy mua bán xe chung, dùng được cho các loại xe.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Số:…../…../HĐ

Tại Phòng Công chứng số…… thành phố…….. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Ông:………………………………..Sinh ngày:…………………………

CMND:…………………………….cấp ngày:……….….. tại:…………………

Hộ khẩu thường trú:……………………..…………………………………

Cùng vợ là bà:………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………

CMND:…………………..cấp ngày:………………………………tại:………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông/bà:……………………………….……………..Sinh ngày:.……………

CMND:……………………………… Cấp ngày: ………….….. tại: ……………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua chiếc xe được mô tả dưới đây:

1. Đặc điểm xe:

Biển số:…………………………………..;

Nhãn hiệu:…………………………….. ;

Dung tích xi-lanh:………………………..;

Loại xe: ………………………….………. ;

Màu sơn:………………………..……….;

Số máy:………………………………….. ;

Số khung:………………………………….;

Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số:……………………..do……………..cấp ngày…………

ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là:……………………

(bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………)

2. Phương thức thanh toán:………………………………

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

Do các bên thỏa thuận:……………………………………………………..

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán

1. Bên… có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);

2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

– Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

– Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

3. Hợp đồng có hiệu lực thời điểm các bên ký kết hợp đồng

      BÊN A                                                                                BÊN B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày….. tháng.…. năm.…..(bằng chữ.…………………………………………………………)

Tại ………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực)…………………. …………………quận (huyện)…………………………………………………..

CHỨNG THỰC:

– Hợp đồng mua bán xe này được giao kết giữa Bên A là.………..……… và Bên B là ………………….………. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

– Hợp đồng này được lập thành.……….. bản chính (mỗi bản chính gồm…… tờ, .…..trang), cấp cho:

+ Bên A.….. bản chính;

+ Bên B.….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

Số chứng thực………………..……….., quyển số………….….TP/CC- .…………………

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu giấy mua bán được thành lập có thể do đánh máy hay viết tay nhưng đều phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định.

Mẫu giấy mua bán được thành lập có thể do đánh máy hay viết tay nhưng đều phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định.

Mẫu giấy mua bán xe viết tay

Giấy mua bán xe ô tô viết tay phải bao gồm đầy đủ các thông tin, được công chứng và thực hiện sang tên đổi chủ. Nhiều trường hợp chỉ mua bán sang tay thì có thể sử dụng biểu mẫu đơn giản này:

– Tên hợp đồng;

– Thông tin của Bên Bán và Bên Mua;

– Đặc điểm của xe, giá mua bán, phương thức thanh toán và địa điểm giao dịch;

– Thời điểm chuyển quyền sở hữu, cam kết của các bên;

– Thỏa thuận về phí và lệ phí;

– Phương án giải quyết tranh chấp;

– Chữ ký các bên và xác nhận của công chứng viên.

Giấy mua bán xe viết tay có giá trị pháp lý khi được công chứng và sự chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Giấy mua bán xe viết tay có giá trị pháp lý khi được công chứng và sự chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Những câu hỏi thường gặp

Giấy mua bán xe viết tay có hợp pháp không?

Giấy mua bán xe viết tay có hợp pháp và có hiệu lực khi được công chứng và sự chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Giấy mua bán xe có cần công chứng không?

Tại Điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư 58/2020/TT- BCA thì hình thức của giấy mua bán xe phải có công chứng chứng thực mới có hiệu lực pháp luật. Hợp đồng, giấy mua bán xe được lập thành văn bản có thể đánh máy hoặc viết tay nhưng đều phải có dấu công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Nếu hợp đồng mua bán xe của bạn không được công chứng, chứng thực thì hợp đồng đó có thể bị vô hiệu.

Giấy mua bán xe có thời hạn bao lâu?

Hợp đồng, giấy mua bán xe đã công chứng thì có giá trị không thời hạn. Tuy nhiên bạn cần sang tên đổi chủ xe ô tô trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Nếu không bạn sẽ bị phạt tiền chậm sang tên.

Lưu ý:

– Trong trường hợp xe ô tô là tài sản chung khi 2 người đã kết hôn, khi lập hợp đồng, giấy mua bán xe cần phải liệt kê đầy đủ thông tin của cả 2 vợ chồng. Còn nếu là tài sản riêng của 1 người thì cần phải có giấy tờ chứng minh chính xác tài sản thuộc về người đó.

– Theo Điều 431 Bộ luật Dân sự 2015, chiếc ô tô trong hợp đồng mua bán xe phải là tài sản được phép giao dịch, không phải là tài sản cấm,… Trong hợp đồng cũng cần phải ghi rõ cụ thể thực trạng của chiếc xe, tránh tình trạng kiện tụng không đáng có phát sinh sau này. Thời hạn giao nhận xe phải được xác định và ghi chi tiết trong hợp đồng mua bán xe ô tô.

– Khoản lệ phí phải nộp khi sang tên xe ô tô, hiện bao gồm: Lệ phí trước bạ, phí đăng ký, cấp biển số, phí sử dụng đường bộ, phí kiểm định, phí cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật, phí công chứng, chứng thực.

Giấy mua xe ô tô cũ và những điều cần biết.

Trên đây là những điều cần biết về giấy mua xe ô tô cũ.

Trên đây là hướng dẫn làm giấy mua bán xe cùng với những lưu ý về giấy mua bán xe để bạn đọc tham khảo. Hi vọng với bài viết tổng hợp này, độc giả Phan Huỳnh An đã giải đáp được những thắc mắc đặt ra và tiến hành quá trình mua bán xe thuận lợi.

Tịnh Tâm

TÌM KIẾM THÔNG TIN XE
BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn